DANH MỤC SẢN PHẨM

14

Năm
Tập doàn được thành lập vào năm 2014

4

Triệu
Diện tích sàn

1.6

Triệu
Diện tích xây dựng

30

Năm
Kinh nghiệm ngành hóa chất 30 năm

TỔNG QUÁT CÔNG TY

Công ty TNHH Vật Liệu Mới AoXiang Việt Nam được thành lập vào năm 2014, là doanh nghiệp khoa học nghiên cứu chuyên môn sản xuất các loại chất trợ in nhuộm ngành dệt và có vốn đầu tư 100% nước ngoài, công ty AoXiang nằm tại KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tay Ninh, Việt Nam, diện tích công ty khoảng 40000 m2 và diện tích kiến trúc khoảng 16000 m2, có hệ thống thiết bị hiện đại và hệ thống giám sát chất lượng tiên tiến.

Giới thiệu những phát hiện hiện từ những thông tin chứa đựng trong phòng thí nghiệm của công ty, cho mục đích tham khảo.

Khuyên để kiểm tra các ứng dụng thực tế trong một phụ kịp thời lựa chọn, để xác định xem sự trợ giúp gửi của Công ty và lựa chọn mẫu phù hợp.

Công ty chỉ chịu trách nhiệm cho tất cả chất lượng phù hợp với các hỗ trợ bán hàng mẫu được chọn, viện trợ cho người sử dụng bên ngoài phạm vi áp dụng của việc sử dụng, công ty không thực hiện lời hứa.